Misja

Wprowadzanie na rynek polski wysokiej jakości drewna i wyrobów z drewna egzotycznego z całego świata oraz reprezentowanie poważnych polskich producentów na rynkach zewnętrznych.

Poprzez aktywne wspieranie obrotu drewnem certyfikowanym i pochodzącym ze źródeł kontrolowanych, promowanie odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji.

Tworzenie rozwiązań handlowych poprzez łączenie profesjonalistów.

Umożliwienie bezpośredniego kontaktu odbiorcom hurtowym w Polsce z właściwymi producentami w krajach tropikalnych, redukując do minimum udział pośredników.

Zarządzanie łańcuchami zaopatrzenia z Ameryki Łacińskiej, Afryki Zachodniej i Środkowej oraz Azji Południowo-Wschodniej.

certyfikat
Dotyczy produktów
z certyfikatem FSC®