Usługi

Edukacja ekologiczna i konsultacja naukowa.

Seminaria, odczyty i prezentacje dotyczące lasów tropikalnych i ochrony środowiska skierowane do młodzieży gimnazjalnej, studentów i członków tematycznie związanych organizacji pozarządowych (WWF, LOP itp.)


certyfikat
Dotyczy produktów
z certyfikatem FSC®